Fakta om Zambia

AfrikaZambia, som fått sitt namn av Zambezifloden, är ett för de flesta av oss okänt land, som ligger i södra delen av Afrika omgivet av åtta länder.

Till 1964 var Zambia en brittisk koloni och nu är det en demokrati med val var femte år. Landet har haft ett stabilt politiskt styre, men hade lagstadgat enpartisystem mellan 1972 och 1991, då flerpartisystem och demokratiska val infördes.


31
Landet är till ytan en och en halv gånger större än Sverige och där bor ca 20 miljoner människor och av dem är mindre än 40.000 vita. Ca 40 % av befolkningen bor på landsbygden och odlar främst majs och tobak.

Huvudstaden, Lusaka, har drygt 2,3 miljoner invånare. Det är en mycket vidsträckt stad med en liten stadskärna omgiven av villor bakom höga murar och längre ut enorma områden med små hus och trånga gränder.

.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har den senaste tiden kunnat läsa om den förbättrade ekonomin och därmed en växande medelklass i många afrikanska länder, bl a Zambia. Det märks t ex  på byggandet av nya villaområden, men det är ingenting som når de områden, som våra barn bor i. Där är arbetslösheten enorm och den materiella standarden usel. Över 60 % av befolkningen lever på mindre än en USD om dagen.

Medellivslängden är 39 år och en stor del av den fattiga befolkningen består av barn och gamla. Många i barnens föräldrageneration har gått bort i AIDS och många är HIV-smittade.


2013-12-16 18-48-08
Det officiella språket är engelska. Dessutom finns i landet ett 70-tal språk och de vuxna som inte gått i skolan talar bara inhemska språk. När barnen börjar skolan får de lära sig engelska och från och med åk 7 sker undervisningen på engelska. Religionen är viktig i Zambia. De flesta, ca 75 % är kristna och av dem är en fjärdedel katoliker. Strax under 25 % tillhör traditionella lokala religioner och det finns en liten del muslimer, främst i städerna.

Den största naturtillgången är koppar, som bryts i Kopparbältet mitt i Zambia. Där, liksom på många andra platser i Afrika, har kineserna etablerat sig.

Turismen är ännu inte särskilt utbyggd, men det finns ett antal nationalparker och den största attraktionen är Viktoriafallen , världens största vattenfall, utanför staden Livingstone. De fick sitt namn efter drottning Viktoria när de upptäcktes av David Livingstone år 1855.